Saturday, 20 June 2015

"When in the Chronicles of Wasted Time"

Quan veig en documents del temps passat
Descrites criatures esplendents
i veig que en un poema afortunat
d'una alta dama es fan enaltiments,
llavors crec que els antic han desitjat
(al carmí de la galta sempre atents,
i atents als ulls i al rostre delicat)
expressar la bellesa que tu tens.
Perquè els elogis d'ells són profecies
que la teva bellesa a tots auguren;
però són versos de pretèrits dies 
i aquells mots seus tan sols et prefiguren.
I jo, que tinc la sort de contemplar-te,
no tinc paraules prous per enlairar-te.
GERARD VERGÈS, a Shakespeare, el més gran. Versió, molt aproximada, del Sonet CVI 

No comments: